Sjösättning/upptag

Upptag med kranbil hösten 2023 sker vid tre tillfällen

2/9, 16/9, 30/9 och 14/10 kan du anmäla din upptagning. Start kl 07.00 och max båtvikt 3 ton. Pris inom samhället 1500 kr som swishas till chaufför/Bohusfrakt, Gustavsson vid upptagningen. Anmälan via Grundsunds Båtklubb sker till Anders Steen 0721 721302 eller alumind53@gmail.com. Ange vilket datum du vill ta upp, namn och mobilnummer samt om du önskar förmiddag eller eftermiddag.


Som medlem i Grundsunds båtklubb har du möjlighet att anmäla din båt för sjösättning och upptag med kranbil. Vi har som mål att kunna erbjuda tre tillfällen för sjösättning under vår och tre tillfällen för upptag under höst. Detta under förutsättning att tillräckligt många anmält sig till resp tillfälle. I god tid innan första sjösättning/upptag kommer datum att meddelas via vår Facebook sida och på hemsidan. Båtens vikt får inte överstioga 3500 kg.


Optimistjollestället


För god ordnings skull förtydligar vi att optimistjollestället är ett ställ just för optimistjollar, ej för större jollar.